I Hjørring Kirkecenter har vi valgt at lade Bibelen være rettesnor for vores liv. Dvs. vi anser den for at være

Guds ord, som vi bør tage til indtægt.

Teologisk set hører vi til i Apostolsk Kirke i Danmark.


I det daglige er vi ikke optaget af den teoretiske teologi men af , hvad det betyder i vores eget liv.

Den enkelte må derfor prøve at overføre/fortolke teksten efter bedste overbevisning.


Vi bestæber os på lytte til hinanden, når vi ser forskelligt på tingene for derved måske at kunne hælpe hinanden.

Det giver en venlig tone.


Menigheden er åben overfor besøgende, der trænger til åndeligt fællesskab, hvadenten det er af mere permanent karakter, eller man bare har brug for et sted at komme et stykke tid.

Vi har ingen fast ansat præst, men 2. søndag i måneden får vi besøg af Finn Ravn Hansen, pensioneret præst i Apostolsk Kirke.


Vi er en frikirke.  En frikirke er en kirke, der er uafhængig af staten. Det er menighedens brugere, der selv financierer det, der sker i og ud fra fællesskabet.