1. Indhold af den almindelige gudstjenesten: Sang, bøn og prædiken. Evt. nadver.

Vi tror på det hellige almindelige præsteskab.

Det betyder, at alle troende aktivt kan og bør deltage i gudstjenesten.

Hvad foregår der på en gudstjeneste?

  1. Sang: Vi synger en del sammen. Både almindeligt kendte sange fra den danske salmebog og frikirkelige kor, der typisk går  på en mere livlig melodi. 
  2. Bøn: Alle har ret til at bede højt i Menigheden – altså ikke kun præsten.
  3. Liturgisk bøn: Den kan være ord, der er fastlagt så som Fadervor eller Velsignelsen.
  4. Fri bøn, dvs. man former ordene som om det var snak til en anden person.
  5. Forbøn: Vi beder ofte for hinanden. Man behøver ikke være medlem for at bede om forbøn. Hvis vi synes ønsket lyder ret og rimeligt, beder vi for det.
  6. Nogle gange beder en person ganske uopfordret om forbøn.
  7. Andre gange er det taleren, der opfordrer til forbøn.
  8. Oftest beder et par personer direkte sammen med vedkommende, mens resten af gruppen beder siddende på deres pladser, men det ske også nok, at vi alle slår kreds om vedkommende alt efter hvad, der føles naturligt.
  9. Andre gange er forbøn noget helt privat. Kun en sag mellem den, der beder om forbøn og den, man spørger.